Exempel på alla mallar

HTML

Sidor

Block

Special

EP sidor

XML

Web Service enligt RF:s spec

Informationen ovan hämtas från Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS).
Läs mer om FOGIS på www.svenskfotboll.se/fogis