Exempel på alla mallar

Web API endpoints

JSON

Livescore XML

HTML

Exempel inför 2018

Sidor

Block

Special

EP-sidor

XML

Web Service enligt RF:s spec

Informationen ovan hämtas från Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS).
Läs mer om FOGIS